Komplikovaný slovenský pravopis

Myslíte si, že je súčasný pravopis s ypsilonom jednoduchý? Stačí sa naučiť vybrané slová a hotovo? Skúste si doplniť zopár viet v aplikácii:

Diktátik

Nazrime na niektoré časti, ktoré ho komplikujú.

Kapitola 1: Predpona vy

No čo, myslíte si, že je súčasný pravopis s ypsilonom jednoduchý? Stačí sa naučiť vybrané slová a hotovo?