Ktoré i sa píše v slove…

Stalo sa vám už niekedy, že ste písali email a neboli ste si istí, či sa v slove píše ypsilon alebo mäkké i a použili Google alebo nejaký slovník, aby ste sa uistili, ktoré je to správne?

Píše sa v tomto slove ypsilon alebo mäkké i

Nie ste sami. Podobnú situáciu zažíva veľká časť populácie. Zrušenie ypsilonu by mohlo takéto situácie, neistotu a spomalenia pri písaní odstrániť.