Odborníci a odborníčky

Pre dostatočnú podporu tohoto projektu sú potrební aj ďalší odborníci a odborníčky. Psychológovia a psychologičky, ekonómovia a ekonómky, grafici a grafičky, poradcovia a poradkyne pre styk s verejnosťou…

Ak máte záujem spolupracovať, prosím napíšte o tom pár slov: