Iné jazyky

Je viacero európskych jazykov, ktoré nepoužívajú ypsilon. Nepotrebujú ho.

Slovinčina

Písomná forma si vystačí bez ypsilonu [1]Wikipedia – Slovinský jazyk. Nemajú ho od začiatku kodifikácie v 19. storočí.

Označenie v slovinčine.
  • i nemäkčí d, t, n
  • j za n, l mäkčí (napr. Ljubljana sa vysloví ako /Ľubľana/)

Chorvátčina

Písomná forma si tak isto vystačí bez ypsilonu [2]Wikipedia –Chorvátčina. Zrušili ho v 10-12 storočí a nahradili i [3]Wikiland – Chorvátsky Jazyk „nekadašnje y prelazi u i“. Nemajú ho od začiatku kodifikácie v 19. storočí.

Označenie v chorvátčine.
  • i nemäkčí d,t,n
  • j za n, l mäkčí

Srbčina

Písomná forma Srbčiny nemá ani v latinke ypsilon ani v cyrilike yeri [4]Wikipedia – Srbčina.

Označenie v srbčine.

Taliančina

Písomná forma Taliančiny nemá ypsilon v domácich slovách [5]Wikipedia –Taliansky pravopis. Majú ho výnimočne len niektoré cudzie slová.

Talianske logo.
Nápis na vstupe do kancelárie.

Nemčina

Písomná forma nemčiny nemala a ani nemá v domácich slovách ypsilon [6]Wikipedia – Nemcká abeceda.  [7]Príklad nemeckého textu – manager-magazin.de

Okrem toho sa Nemci neboja robiť reformy. Aby zjednodušili učenie písania, urobili v roku 1996 viacero zásadnejších zmien pravopisu [8]Wikipedia – Nemecká reforma pravopisu z 1996.

Názov ulice v Aachene po reforme.

Švajčiarska Nemčina

V 20. storočí sa podarilo Švajčiarom úplne nahradiť písanie nemeckého ß pomocou zdvojeného s [9]Wikipedia – Zrušenie písania ß v Švajčiarskej Nemčine. Dokonca ho zrušili aj z klávesníc [10]Wikipedia – Zrušenie písmena ß na švajčiarskej klávesnici

Švajčiarska klávesnica s odstráneným ß, ktoré sa na tomto mieste nachádza na nemeckých klávesniciach.

Odkazy:   [ + ]

1. Wikipedia – Slovinský jazyk
2. Wikipedia –Chorvátčina
3. Wikiland – Chorvátsky Jazyk „nekadašnje y prelazi u i“
4. Wikipedia – Srbčina
5. Wikipedia –Taliansky pravopis
6. Wikipedia – Nemcká abeceda
7. Príklad nemeckého textu – manager-magazin.de
8. Wikipedia – Nemecká reforma pravopisu z 1996
9. Wikipedia – Zrušenie písania ß v Švajčiarskej Nemčine
10. Wikipedia – Zrušenie písmena ß na švajčiarskej klávesnici