Iné jazyky

Je viacero európskych jazykov, ktoré nepoužívajú ypsilon. Nepotrebujú ho.

Slovinčina

Písomná forma si vystačí bez ypsilonu1. Nemajú ho od začiatku kodifikácie v 19. storočí.

Označenie v slovinčine.
 • i nemäkčí d, t, n
 • j za n, l mäkčí (napr. Ljubljana sa vysloví ako /Ľubľana/)

Chorvátčina

Písomná forma si tak isto vystačí bez ypsilonu2. Zrušili ho v 10-12 storočí a nahradili i3. Nemajú ho od začiatku kodifikácie v 19. storočí.

Označenie v chorvátčine.
 • i nemäkčí d,t,n
 • j za n, l mäkčí

Srbčina

Písomná forma Srbčiny nemá ani v latinke ypsilon ani v cyrilike yeri 4.

Označenie v srbčine.

Taliančina

Písomná forma Taliančiny nemá ypsilon v domácich slovách5. Majú ho výnimočne len niektoré cudzie slová.

Talianske logo.
Nápis na vstupe do kancelárie.

Nemčina

Písomná forma nemčiny nemala a ani nemá v domácich slovách ypsilon6.  7

Okrem toho sa Nemci neboja robiť reformy. Aby zjednodušili učenie písania, urobili v roku 1996 viacero zásadnejších zmien pravopisu8.

Názov ulice v Aachene po reforme.

Švajčiarska Nemčina

V 20. storočí sa podarilo Švajčiarom úplne nahradiť písanie nemeckého ß pomocou zdvojeného s9. Dokonca ho zrušili aj z klávesníc10

Švajčiarska klávesnica s odstráneným ß, ktoré sa na tomto mieste nachádza na nemeckých klávesniciach.

 1. Wikipedia – Slovinský jazyk 

 2. Wikipedia –Chorvátčina 

 3. Wikiland – Chorvátsky Jazyk „nekadašnje y prelazi u i“ 

 4. Wikipedia – Srbčina 

 5. Wikipedia –Taliansky pravopis 

 6. Wikipedia – Nemcká abeceda 

 7. Príklad nemeckého textu – manager-magazin.de 

 8. Wikipedia – Nemecká reforma pravopisu z 1996 

 9. Wikipedia – Zrušenie písania ß v Švajčiarskej Nemčine 

 10. Wikipedia – Zrušenie písmena ß na švajčiarskej klávesnici