Jazykovedci a jazykovedkyne

Prof. Ľudovít Novák, zakladateľ Slovenskej akadémie vied a umení, si ako svoj celoživotný cieľ stanovil zrušenie ypsilonu. Od druhej polovice 20. storočia mali v tomto smere jednoznačné stanovisko ďalší významní slovenskí jazykovedci, ako napríklad prof. E. Pauliny, prof. J. Horecký, prof. J. Oravec, prof. J. Matejčík, Dr. A. Jánošík, Dr. L. Dvonč, Dr. G. Horák.1

Jazykovedci a jazykovedkyne poznajú rôzne kultúrne a praktické dôsledky zmien pravidiel písania. Na slovensku máme silnú základňu jazykovedcov v Jazykovednom Ústave Ľudovíta Štúra, ale aj nezávislých.

Hľadáme jazykovedcov a jazykovedkyne, ktorí sú naklonení myšlienke zrušenia ypsilonu.

Ak nám môžete pomôcť, neváhajte nás kontaktovať:  1. Kultúra Slova 2006 – Príspevok od prof. PhDr. Jána Findru, DrSc – s.13