Ako môžete pomôcť

Ak máte blízko k informatike:

 • pomôžte napísať aplikáciu Diktátik pre mobil alebo pre web
 • pomôžte napísať automatický prekladač do nového pravopisu

Ak máte blízko k vyučovaniu:

 • pomôžte šíriť myšlienku zrušenia y medzi kolegami a žiakmi
 • pomôžte nájsť kapacitu, ktorá by vedela urobiť niektorú z plánovaných analýz
  • Koľko rôznych oblastí v rámci výučby Slovenského jazyka existuje iba kvôli tomu, aby sa žiaci naučili, kde písať i a kde y.
  • Koľko času by v dôsledku zjednodušenia pravidiel mali vyučujúci k dispozícii a mohli ho venovať rozvoju iných zručností/ vedomostí.
  • Aké druhy pravopisných chýb robí bežná štatistická vzorka dospelých.
  • Aký dopad by malo zrušenie písmena y na štandard písomného prejavu.
  • Koľko detí vníma Slovensky jazyk ako najhorší predmet z dôvodu zložitého pravopisu.
  • Koľko detí ma z toho psychické problémy.
  • Ako by zrušenie písmena y ovplyvnilo čitateľnosť textu.

Ak máte blízko k jazykovede:

 • Pomôžte nájsť cestu k digitálnemu slovníku slovenskej výslovnosti.
 • Pomôžte overiť, či by zrušenie ypsilonu malo vplyv na zrozumiteľnosť písanej formy. Existuje veta, ktorá by zmenila význam pri nahradení y pomocou i?

Ak ste v kontakte s ľuďmi:

 • môžete pomôcť šírením idei zjednodušenia pravopisu
 • nosením niektorého trička podľa vlastného výberu jednoducho oslovíte každého

Ak máte záujem, napíšte nam: