Známe osobnosti o ypsilone

Viacero známych slovenských osobností poukazuje na problémy s používaním ypsilonu v pravopise. Viacerí z nich tiež navrhujú jeho zrušenie.

Chceli by sme im týmto poďakovať za podporu našej myšlienky.

Maroš Kramár:

herec a moderátor

Zrušme ypsilon! … Myslím, že toto zabíja aj mnohé talenty, pretože sa boja, hanbia písať, lebo si nie sú istí, aké. A to je škoda. Ja by som hneď zrušil ypsilony, aby sme sa takpovediac oslobodili, uvoľnili… A snáď by sa našlo ešte viac talentov, ktoré by zažiarili.“1

Prof. Ľudovít Novák:

zakladateľ Slovenskej akadémie vied a umení

Ako svoj celoživotný cieľ si stanovil zrušenie ypsilonu. Od druhej polovice 20. storočia mali v tomto smere jednoznačné stanovisko ďalší významní slovenskí jazykovedci, ako napríklad prof. E. Pauliny, prof. J. Horecký, prof. J. Oravec, prof. J. Matejčík, Dr. A. Jánošík, Dr. L. Dvonč, Dr. G. Horák.2

Prof. Ján Findra

významný slovenský jazykovedec, vysokoškolský pedagóg, rektor Univerzity Mateja Bela

„Pripomeniem najprv, že hlavne pravopis ypsilonu si žiaci osvojujú mechanickým drilom. Zrejme aj to je dôvod, prečo slovenčina patrí k najneobľúbenejším predmetom.“ … „Netajil som sa tým, že by som podporil radikálnu reformu pravopisu, ktorá by priniesla zrušenie ypsilonu.“3

Pavol Hammel:

spevák, skladateľ, gitarista a hudobný producent

O názve kapely: „Chceli sme byť anglickí, dali sme si The Jets, ale prešlo nás to veľmi rýchlo. Potom sme názov chceli preložiť ako Trysky, ale nevedeli sme aké i/y sa v slove píše, tak sme dali Prúdy (smiech).“4


  1. Zdroj: Mamtalent.sk – zrušme ypsilon  

  2. Zdroj: Kultúra Slova 2006 – Príspevok od prof. PhDr. Jána Findru, DrSc – s.13 

  3. Zdroj: E-Obce: Ján Findra: Čo učiť v škole, ak sa zruší ypsilon  

  4. Zdroj: Hnonline.sk – Počas socializmu ich nehrávali