Všetky príspevky od Juraj Zopp

Aj známe osobnosti robia pravopisné chyby

Premiér Slovenskej Republiky – Eduard Heger

Zdroj: Facebook – nekrmte nas odpadom

15.4.2021: „Česká republika a jej ľud nám bol, je a bude vždy veľmi blízki…“ 1

Prezident Slovenskej Republiky – Ivan Gašparovič

FOTO: Veľvyslanectvo Indonézskej republiky na Slovensku

30. apr 2013: „Som rád že som mohol navštíviť tento ´dom krási´“2


  1. Zdroj: Pravda.sk – Heger v Prahe urobil pravopisný prešľap. Zabudol na ypsilon 

  2. Zdroj Sme.sk: Prezident Gašparovič napísal do pamätnej knihy hrúbku 

Čo ak

Čo ak by 30 ročný šikovný stolár Peter dostal prácu aj keď v životopise napísal, že má „skúsenosti s víberom dobrích materiálov“ a pracovníčka náboru by ho nehodila do koša ako nevhodného kandidáta? Čo ak by bolo len jedno i?

Čo ak by sa 10 ročná nádejná baletka Nataška tešila na prázdniny k babičke, kde by namiesto frustrácie z každodenného písania diktátov trávila večery so starými rodičmi a s radosťou predvádzala tanečné prvky, ktoré práve objavila? Čo ak by bolo len jedno i?

Čo ak by zamilovaný 17 ročný športovec Milan napísal svojej láske „pozívam ta do kina“ a ona ho neodmietla len kvôli tomu, že ani neovláda vybrané slová? Čo ak by žiadne neboli?

Čo ak by 25 ročný vynikajúci programátor Martin napísal za minútu nadriadenému krátku správu kde ho informuje o tom, čo sa mu práve podarilo dokončiť a nemusel by hľadať na internete s akým i sa píše „na serveri“ a v strese by nenapísal „robily“ podľa píš-ako-počuješ? Čo ak by sa počas písania nemusel báť, že kvôli hrubej pravopisnej chybe príde o možnosť postupu? Čo ak by bolo len jedno i a nadriadeného by nevyrušovali hrubé pravopisné chyby pri čítaní informácii od špecialistov?

Čo ak by 13 ročná talentovaná biologička Janka nemusela večer čo večer tráviť hodinu nad krkolomnými pravopisnými cvičeniami a namiesto toho by mohla sledovať pútavé prednášky o fungovaní živých tvorov? Čo ak by bol pravopis s jedným i jednoduchý?

Čo ak by sa 15 ročný líder v skupine bojových hier Vlado tešil do školy, lebo namiesto písania diktátov a známkovania pravopisu v slohu by sa na hodine slovenčiny mali učiť ako presviedčať ostatných o dôležitých myšlienkach? Čo ak by bolo len jedno i a deti by nezažívali v škole frustráciu z neistoty?

Čo ak by 55 ročný špičkový expert na jadrovú fyziku nemusel dávať každý svoj email najprv asistentke, ktorá v ňom najprv opraví hrubé chyby a poslanie správy by tak trvalo namiesto 8 hodín len sekundu?

Čo ak by bolo len jedno i a písanie by nám prinášalo namiesto frustrácie z neistoty, radosť z písania.

Známe osobnosti o ypsilone

Viacero známych slovenských osobností poukazuje na problémy s používaním ypsilonu v pravopise. Viacerí z nich tiež navrhujú jeho zrušenie.

Chceli by sme im týmto poďakovať za podporu našej myšlienky.

Maroš Kramár:

herec a moderátor

Zrušme ypsilon! … Myslím, že toto zabíja aj mnohé talenty, pretože sa boja, hanbia písať, lebo si nie sú istí, aké. A to je škoda. Ja by som hneď zrušil ypsilony, aby sme sa takpovediac oslobodili, uvoľnili… A snáď by sa našlo ešte viac talentov, ktoré by zažiarili.“1

Prof. Ľudovít Novák:

zakladateľ Slovenskej akadémie vied a umení

Ako svoj celoživotný cieľ si stanovil zrušenie ypsilonu. Od druhej polovice 20. storočia mali v tomto smere jednoznačné stanovisko ďalší významní slovenskí jazykovedci, ako napríklad prof. E. Pauliny, prof. J. Horecký, prof. J. Oravec, prof. J. Matejčík, Dr. A. Jánošík, Dr. L. Dvonč, Dr. G. Horák.2

Prof. Ján Findra

významný slovenský jazykovedec, vysokoškolský pedagóg, rektor Univerzity Mateja Bela

„Pripomeniem najprv, že hlavne pravopis ypsilonu si žiaci osvojujú mechanickým drilom. Zrejme aj to je dôvod, prečo slovenčina patrí k najneobľúbenejším predmetom.“ … „Netajil som sa tým, že by som podporil radikálnu reformu pravopisu, ktorá by priniesla zrušenie ypsilonu.“3

Pavol Hammel:

spevák, skladateľ, gitarista a hudobný producent

O názve kapely: „Chceli sme byť anglickí, dali sme si The Jets, ale prešlo nás to veľmi rýchlo. Potom sme názov chceli preložiť ako Trysky, ale nevedeli sme aké i/y sa v slove píše, tak sme dali Prúdy (smiech).“4


  1. Zdroj: Mamtalent.sk – zrušme ypsilon  

  2. Zdroj: Kultúra Slova 2006 – Príspevok od prof. PhDr. Jána Findru, DrSc – s.13 

  3. Zdroj: E-Obce: Ján Findra: Čo učiť v škole, ak sa zruší ypsilon  

  4. Zdroj: Hnonline.sk – Počas socializmu ich nehrávali  

Rímske číslice a slovenský pravopis

Z histórie vieme ako matematika a rímske čísla otvorili bránu obchodu a rozvoju spoločnosti. Rímske číslice umožňujú spočítavať, odpočítavať a dokonca aj násobiť alebo deliť. Ale ruku na srdce, kto by už dnes dokázal vypočítať príklad, kde je potrebné vydeliť dve rímske čísla

CDL ÷ XLV = ?

Taká jednoduchá zmena, akou bola zmena zápisu pomocou arabských čísel do desiatkovej sústavy, priniesla výrazné zjednodušenie ich používaniu. Čísla sa stali efektívnym nástrojom k rozvoju matematiky, vedy a techniky.

Žiaľ rovnaký problém, ako rímske číslice, má aj slovenský pravopis. Ypsilony v slovách sa snaží zapisovať komplikovanejšími pravidlami a výnimkami ako mali rímske číslice.

Čísla samotné rovnako ako nástroje sú ťažko použiteľné, ak ich nedokážeme efektívne používať. Ak máme len pozlátené dláto, ktoré nie je každému prístupné, môže ho používať na prácu len ten, kto ho vlastní.

Zmenou pravopisu by sme sa mohli prestať zaťažovať tým ako myšlienku zapísať a tento čas venovať radšej samotnej myšlienke. Vznikol by takto dostupnejší nástroj, vďaka ktorému by mohli viacerí predať svoje skúseností a znalostí čitateľom.

Mimochodom úvodný príklad čiastočne zapísaný arabskými číslicami je

450 ÷ 45 = X

Projekt jedno i

Autor Ivan Pupák, ktorý začal tento projekt už pred 10 rokmi, si uvedomil, že písanie s jedným i je výrazne rýchlejšie. Obavu, či stratí text na zrozumiteľnosti vyvracia slovami, samozrejme formou použitia jedného i: „Nestratí. Slová ako napr. vír predsa vislovujeme rovnako bez ohľadu nato, o akí vír ide. Je predsa jasné z kontextu, či je to vír takí alebo onakí. Keď to dokážeme rozlíšiť v ústnom prejave, dokážeme to rovnako dobre aj v písomnom.“