Stratený čas

Kedže v škole nenaučia žiakov jasné pravidlá, každý, kto sa chce naučiť správne písať podstupuje stovky hodín učenia, kedy sa vizuálne učí kde sa píše aké i-y.

Väčšina sa zlepší až po tom ako prečíta veľa kníh. A aj potom občas nájdu slovo, kde nemajú istotu aké i sa v ňom píše.

Nahradením ypsilonu mäkkým i by sme tento čas mohli použiť na niečo zmysluplnejšie.