Demotivované deti

V škole by sa mali deti naučiť písať a čítať. Štúrovská forma slovenského jazyka pôvodne vychádzala z pravidla Píš ako Počuješ, s cieľom zjednodušiť písanie. Neskôr však bola obohatená o historické dedičstvo ypsilon [1]DennikN – Ako sa dostal ypsilon do slovenciny ktoré učenie písania výrazne skomplikovalo.

Po skončení základnej školy by každý žiak mal ovládať pravopis. Veľa deviatakov však aj napriek stovkám hodín učenia pravidiel a výnimiek robí pri písaní iy v slovách chyby [2]Problémové pravopisné javy vo vyučovaní slovenského jazyka na 2. stupni základných škôl. Univerzita Komenského v Bratislave PdF PdF.KSJL.  2016. Množstvo výnimiek pri písaní y-i sa počas školy nedokážu naučiť. Môže to vyplývať z toho, že pravidlá pre písanie i-y sú nedostatočné alebo natoľko zložité, že sa dajú ťažko osvojiť.

Písanie si však osvojujú až pomocou chýb, ktoré im učitelia zvýrazňujú červeným perom v diktátoch. Zlé známky z diktátov vedú k sklamaniam. Nahradením ypsilonu mäkkým i by pomohlo s vyučovaním písania. [3]Snaha rôznych skupín učiteľov. Napríklad: Mikuláš, Štefan a Ladislav Fekiačovci

Odkazy:   [ + ]

1. DennikN – Ako sa dostal ypsilon do slovenciny
2. Problémové pravopisné javy vo vyučovaní slovenského jazyka na 2. stupni základných škôl. Univerzita Komenského v Bratislave PdF PdF.KSJL.  2016
3. Snaha rôznych skupín učiteľov. Napríklad: Mikuláš, Štefan a Ladislav Fekiačovci