Informatici a informatičky

Pri úprave pravidiel slovenského jazyka bude treba automaticky prekladať veľa textov, aby spĺňali novú normu. Rovnako bude treba vytvoriť aj novú verziu automatických kontrol pravopisu do rôznych systémov. Informatici a informatičky vedia ako sa to dá efektívne docieliť.

Hladáme informatikov a informatičky, ktorí sú naklonení myšlienke zrušenia ypsilonu.