Pedagógovia a pedagogičky

Pedagógovia hrajú významnú rolu pri výchove detí. Vedia najlepšie, koľko času trávia výučbou písania a ako sú deti frustrované z toho, že mali v diktáte chyby, za ktoré nemohli, lebo neexistujú spoľahlivé pravidlá.

Hľadáme pedagógov, ktorí nám chcú pomôcť.