Rímske číslice a slovenský pravopis

Z histórie vieme ako matematika a rímske čísla otvorili bránu obchodu a rozvoju spoločnosti. Rímske číslice umožňujú spočítavať, odpočítavať a dokonca aj násobiť alebo deliť. Ale ruku na srdce, kto by už dnes dokázal vypočítať príklad, kde je potrebné vydeliť dve rímske čísla

CDL ÷ XLV = ?

Taká jednoduchá zmena, akou bola zmena zápisu pomocou arabských čísel do desiatkovej sústavy, priniesla výrazné zjednodušenie ich používaniu. Čísla sa stali efektívnym nástrojom k rozvoju matematiky, vedy a techniky.

Žiaľ rovnaký problém, ako rímske číslice, má aj slovenský pravopis. Ypsilony v slovách sa snaží zapisovať komplikovanejšími pravidlami a výnimkami ako mali rímske číslice.

Čísla samotné rovnako ako nástroje sú ťažko použiteľné, ak ich nedokážeme efektívne používať. Ak máme len pozlátené dláto, ktoré nie je každému prístupné, môže ho používať na prácu len ten, kto ho vlastní.

Zmenou pravopisu by sme sa mohli prestať zaťažovať tým ako myšlienku zapísať a tento čas venovať radšej samotnej myšlienke. Vznikol by takto dostupnejší nástroj, vďaka ktorému by mohli viacerí predať svoje skúseností a znalostí čitateľom.

Mimochodom úvodný príklad čiastočne zapísaný arabskými číslicami je

450 ÷ 45 = X