Často kladené otázky (FAQ)

V súvislosti so zjednodušením pravidiel pravopisu zaznievajú niektoré otázky častejšie:

Ako potom rozlíšime význam slov biť a byť?

Po zrušení ypsilonu by sa slová biť a byť, prípadne tým a tím písali rovnako. Keď niekto povie „Kedy to má byť zmenené?“, poslucháč pri tom nepočuje žiaden zvukový rozdiel medzi i/y, a aj napriek tomu z kontextu jasne rozumie význam slov. Napísaná veta by mala úplne rovnaký zmysel aj bez ypsilonu, tak ako je to v hovorovej forme, kde obe písmená znejú rovnako.

Nebolo by zrušenie ypsilonu drahé?

Nie. Podľa nášho návrhu prechodu by si nevyžiadalo žiadne náklady.

  • Z dôvodu zníženia nákladov by si slová, ktoré píšeme s veľkým začiatočným písmenom zachovali pôvodný pravopis. Napríklad Banská Bystrica alebo pán Jozef Vysoký by sa písali aj naďalej rovnako a preto by sa nemuseli meniť tabule označujúce názvy miest, ulíc alebo občianske preukazy.
  • Všetky dnes tlačené texty sa vytvárajú na počítači. Počas prípravy procesu zmeny by bol vytvorený systém na automatický preklad textov, takže nebude nutná ľudská sila. Systém bude verejne dostupný a bude vedieť upraviť akýkoľvek text, či to bude kniha, dokument alebo web stránka. Prechod by bol naplánovaný na dlhšie obdobie, napríklad 20 rokov. Počas nich by sa stále používali aj staré texty, ale nové by sa už tlačili v novom pravopise, čo by si nevyžiadalo žiadne pridané náklady. Napríklad učebnice sa tlačia každých 10 rokov nanovo, lebo staré sa opotrebujú. Deti by však mohli už od začiatku prechodu písať bez ypsilonu.
  • Všimli ste si, ako pomaly pribúdajú nové autá s novým dizajnom evidenčných čísiel. Všetky existujúce ostávajú platné a novým autám jednoducho dávajú také v novom dizajne. Nestojí to ani o euro viac, len zmenili písmo a spôsob generovania. Všetko ide ďalej bez trenia alebo vynaloženia energie. Rovnako bezbolestne by mohol vyzerať prechod na nový pravopis.
Prečo sa to nemôžu naučiť, keď ja som sa to mohol?

„Keď som ja mohol jazdiť na hrdzavom bicykli, nech pekne aj nová generácia  jazdí na hrdzavom.“

Spravodlivosť má v našich mysliach výsostné postavenie. Niekedy nám záleží viac na tom, aby všetci trpeli rovnako ako na efektivite. Ak by sme mali robiť to, čo naši predkovia, doteraz by sme bývali v jaskyniach a lovili zver.

Navrhujeme uprednostniť zjednodušenie a zrýchlenie písania pred spravodlivosťou.

Ako budeme vedieť v slovách bez ypsilonu, kde čítať mäkko?

Rovnako ako doteraz – hovor ako počuješ. Deti sa učia najprv rozumieť, potom rozprávať a až nakoniec písať a čítať. Vtedy však už vedia, ako majú znieť slová ako Edita, indián, Atlanda, radiácia, rádio, dilino, dieťa, diéta, bandita, divný, tiger, pek, tikot, tip, titul, dimenzia, blonna, nit, Beňadik. Prečítajú ich tak, ako ich poznajú z počutia. Rovnako ako všetky, ktoré sa teraz píšu s mäkkým i a predchádzajúce písmeno aj napriek tomu vyslovujeme tvrdo.

Prečo si nemôžeme vážiť tradície a zachovať ypsilon?

Tradície si samozrejme môžeme vážiť. Chodiť pešo a bývať v jaskyni, používať rímske číslice, dorozumievať sa posunkovou rečou. Však aj naši dávny predkovia to tak robili. Autá, vlaky, mobily, počítače, internet nám však prinášajú možnosti, ako robiť veci jednoduchšie a efektívnejšie, rovnako ako nepoužívanie ypsilonu.

Nestačí zapnúť kontrolu pravopisu?

Aktuálny stav automatickej kontroly pravopisu dokáže kontrolovať len slová bez znalosti kontextu. Umožní napísať napríklad vetu: „On my namaľuje bit.“ a kontrola pravopisu neoznačí ani jedno slovo ako chybné, pretože všetky tieto slová existujú a sú správne napísané, avšak v tomto kontexte by sa mali použiť tie s iným i/y. Okrem toho nie vždy je kontrola pravopisu k dispozícii, napríklad pri písaní perom.

Iní majú komplikovanejší pravopis. Prečo ten náš meniť?

To je podobný argument ako „Sused ma hlúpejšie dieťa, ako to moje, tak potom to moje sa nemusí učiť (zlepšovať).“ alebo „Sused má cukrovku, tak potom vôbec nevadí, keď ja nepôjdem doktorovi a budem do konca života chodiť so zlomenou nohou. Však to nie je tak zlé, ako cukrovka.“  Na svete určite nájdete veľa jazykov s komplikovanejším pravopisom. To by však nemalo pre nás znamenať, že ten náš nemôžeme zlepšiť.

Prečo by sa mali deti učiť menej?

Budú sa učiť rovnako veľa, len ušetrený čas využijú na učenie užitočnejších vecí, ako sú napríklad čítanie s porozumením, rozvoj kritického myslenia, schopnosť zrozumiteľne komunikovať…

 

Ak Vás napadá ďalšia otázka, prosím napíšte nám: