Zjednodušenie pravidiel

Nejednoznačné a komplikované pravidlá pravopisu sú zdrojom chýb pri písaní nielen pre školopovinné deti, ale aj pre dospelých. Nadaní ľudia ľahko strácajú kredit ak v ich písomnom prejave nedopatrením použijú nesprávne i. Zjednodušenie by prinieslo zvýšenie istoty pri písaní všetkým  a získanie času na učenie praktických zručností.

Navrhujeme:

Zjednodušenie pravidiel zrušením písania ypsilonu vo všetkých slovách okrem vlastných mien. Z dôvodu jednoduchosti prechodu bez žiadnych ďalších zmien.

Návrh prechodu na nové pravidlá

Viaceré zdroje uvádzajú obavu, že prechod na nové pravidlá by si vyžiadali veľa nákladov na premenovanie názvov miest, ulíc a osobných mien.12.

Premenovávanie si však nemusí vyžiadať žiadne náklady. Navrhujeme, aby všetky vlastné mená ostali zachované.

Mená a názvy by ostali zachované.

Takto to riešila aj Nemecká reforma pravopisu z 19963. Zachovanie mien a označení miest by si takto nevyžiadalo žiadne výdavky.

Bežné texty by vďaka ich uloženiu v digitálnej forme v počítačoch bolo možné jednoducho zmeniť pomocou Konverzného Systému, ktorý texty zmení zo starého pravopisu do nového bez nutnosti manuálnej operácie. Takto by bolo v prípade potreby nového vydania možné jednoducho zmeniť pravopis v existujúcich knihách. Podobný systém, ktorý však umožňuje preklad do gramatiky podľa Ľudovíta Štúra – Ľudevít, už roky existuje. O prípravu Konverzného Systému by sa postarali naši Informatici. Tento by vedel prekladať nielen web stránky, ale aj dokumenty v rôznych formátoch. V podstate by len v slovách, ktoré nie sú mená ani názvy zmenil y za i.

Časová os navrhovanej reformy

Takýto prechod by nevyžadoval žiadnu manuálnu prácu a ani pridané náklady na tlač. V prechodnom období, povedzme 10 rokov, by žiaci používali učebnice s pôvodným a aj novým pravopisom. Po skončení tohoto obdobia by už boli asi všetky učebnice základných a stredných škôl písané podľa nového pravopisu, lebo staré by sa medzitým rozpadli.

Príklad textu po obmedzení ypsilonu

Takto by mohol vyzerať text po obmedzení

To bol zázrační kufor! Sotva že stisol zámok, mohol lietať. To kupec urobil a brnk! Letel kufor s ním komínom hore a ďalej nad oblaki a vždi ďalej a ďalej. Chvíľami to povážlivo zaprašťalo, a kupec mal veľkí strach, abi sa kufor nerozpadol, bol bi urobil iste riadni skok! Ale chráň Boh, konečne prišiel celí zachovalí do mesta Veľký Krtíš. Kufor skril v lese do suchého lístia a vošiel do mesta.4


  1. DenníkN – Ako sa dostal ypsilon do Slovenciny 

  2. Plus7dni – Je možné zrušiť ypsilon 

  3. Wikipedia – Nemecká reforma pravopisu z 1996 

  4. Hans Christian Andersen, Lietajúci Kufor, upravené