Istota pri písaní

Aj napriek ovládaniu pravidiel slovenského jazyka existuje veľa slov, kde dospelí ľudia nemajú istotu. Pravopis mnohých slov si pamätajú graficky, no nevedia aké pravidlo sa v danom prípade uplatňuje. Písanie y po tvrdej spoluhláske, fonematický alebo morfematický princíp, ktorý vzor, ako určiť, či vy je predpona, alebo základ?

Niekoľko príkladov:

  • V Karlovej Vsi – Dalo by sa to zistiť podľa vzoru, ale ako určiť vzor – to už pravidlá nehovoria.
  • Zo školy si mnohí pamätajú ľudovú poučku, že keď sa odstráni vy a zvyšok má význam, tak je to predpona a mala by sa písať ako ‘vy’.
    • Výnimka – ‘nimka’ nemá význam, podla poučky vy asi nie je predpona. Avšak je.
    • Visieť – podľa poučky slovo sieť má význam, takže vy by mala byť predpona. Avšak nie je.
    • Vídať – ak je to odvodené od slova dať, potom by sa to malo písať s y.  Toto je však od slova vidieť.
  • Mohli – podľa fonematického princípu by sa mohlo písať mohly, pretože L sa vo viacerých regiónoch Slovenska vyslovuje tvrdo. Tak si vytvorili niektorí rodičia pomôcku, že posledné písmeno v slovese nemôže byť ypsilon. Avšak v niektorých slovesách to neplatí. Napríklad: umy, zakry, vyry.

Zjednodušením pravidiel by sa výrazne zvýšila istota pri písaní nielen ľudí so slovenským materinským jazykom, ale aj cudzincov.